Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego w roku 2021.

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 314 289 , fax. 468 314 289
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32
  96-115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie
  tel. 468 314 289, fax. 468 314 289
  REGON: 54364000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego w roku 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów opałowych o parametrach nie gorszych niż EKOTERM PLUS w ilości około 90 m³ do kotłowni należących do Zamawiającego, mieszczących się w: a) Publicznej Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze, b) Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie, c) Szkoły Podstawowej im. . J. Wybickiego w Strzybodze, d) Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Kawęczynie, e) Ośrodku Zdrowia w Nowym Kawęczynie Kody opisujące przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy 2. Wymieniona w punkcie 1 ilość oleju opałowego ma charakter orientacyjny i będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zależności od warunków pogodowych. 3. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i musi posiadać parametry nie gorsze niż olej EKOTERM PLUS. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsc przeznaczenia oraz wyładunek. 5. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie lub e-mailowo. 6. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza, Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach