Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego

Miasto i Gmina Szczawnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34460 Szczawnica, ul. Szalaya
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2622203, 2622530 , fax. 182 622 530
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Szczawnica
  ul. Szalaya 103
  34460 Szczawnica, woj. małopolskie
  tel. 018 2622203, 2622530, fax. 182 622 530
  REGON: 52638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego dla następujących jednostek: 1. Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 2. Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy, ul. Jana Wiktora 7a 3. Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, ul. Główna 12 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy, ul. Główna 116 Dostawa obejmować będzie łącznie 85000 litrów oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego. Olej opałowy lekki ma być dostarczany do zbiorników oleju przy kotłowni każdej jednostki. Parametry oleju: - wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg - zawartość siarki – max. 0,100% (m/m) - temperatura zapłonu min. 56,0°C Pojemność zbiorników na olej opałowy w placówkach objętych zamówieniem jest następująca: - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – 3000 l; - Miejskie Przedszkole Publicznego w Szczawnicy – 8000 l; - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy – 12000 l; - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy – 9500 l. Dostawy oleju opałowego do placówek objętych zamówieniem realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawy do placówek objętych zamówieniem mogą być łączone w zależności od potrzeb danej chwili. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej. Zamawiający informuje, iż podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C wg przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach