Przetargi.pl
DOSTAWA NARZĘDZI PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE SALI ZABIEGOWEJ PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 61 00 , fax. 32 271 73 11
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
  ul. Zamkowa 4
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11
  REGON: 24112785700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpitalzabrze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NARZĘDZI PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE SALI ZABIEGOWEJ PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi przeznaczonych na wyposażenie sali zabiegowej Pododdziału Ginekologii Onkologicznej I Endoskopowego Leczenia Endometriozy Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy. Lp Nazwa Ilość 1 Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm 3 2 Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 15,5 cm 3 3 Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, zagięte, dł. 15,5 cm 3 4 Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm 5 5 Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 15 cm 2 6 Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm 5 7 Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm 5 8 Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, proste, dł. 14,5 cm 4 9 Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 14 cm 4 10 Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm 5 11 Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 16 cm 5 12 Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm 4 13 Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm 6 14 Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, gładkie, dł. 24,5 cm 4 15 Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 16 cm 5 16 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 1 mm, dł. 18,5 cm 5 17 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2 mm, dł. 18,5 cm 5 18 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3 mm, dł. 18,5 cm 5 19 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4 mm, dł. 18,5 cm 5 20 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5 mm, dł.18,5 cm 5 21 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6 mm, dł. 18,5 cm 5 22 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7 mm, dł. 18,5 cm 5 23 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8 mm, dł. 18,5 cm 5 24 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9 mm, dł. 18,5 cm 5 25 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10 mm, dł. 18,5 cm 5 26 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11 mm, dł. 18,5 cm 5 27 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12 mm, dł. 18,5 cm 5 28 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13 mm, dł. 18,5 cm 5 29 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14 mm, dł. 18,5 cm 5 30 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15 mm, dł. 18,5 cm 5 31 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16 mm, dł. 18,5 cm 5 32 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 17 mm, dł. 18,5 cm 5 33 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 18 mm, dł. 18,5 cm 5 34 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 1,5 mm, dł. 18,5 cm 5 35 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 2,5 mm, dł. 18,5 cm 5 36 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3,5 mm, dł. 18,5 cm 5 37 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4,5 mm, dł. 18,5 cm 5 38 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5,5 mm, dł. 18,5 cm 5 39 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6,5 mm, dł. 18,5 cm 5 40 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7,5 mm, dł. 18,5 cm 5 41 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8,5 mm, dł. 18,5 cm 5 42 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9,5 mm, dł. 18,5 cm 5 43 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10,5 mm, dł. 18,5 cm 5 44 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11,5 mm, dł. 18,5 cm 5 45 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12,5 mm, dł. 18,5 cm 5 46 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13,5 mm, dł. 18,5 cm 5 47 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14,5 mm, dł. 18,5 cm 5 48 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15,5 mm, dł. 18,5 cm 5 49 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 16,5 mm, dł. 18.5 cm 5 50 Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 17,5 mm, dł. 18,5 cm 5 51 Taca kontenera, 1/2, 240x251x44 mm 5 52 Pokrywa tacy 1/2, 243X255 mm 5 53 Mata silikonowa do tacy 1/2, 230x250 mm 5 54 Sonda maciczna Sims, sztywna, Ø 4 mm, dł. 33 cm 5 55 Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm 12 56 Kleszczyki Gellhorn, ginekologiczne biopsyjne, Ø 8,6 mm, dł. 24 cm 2 57 Kleszczyki ginekologiczne biopsyjne Faure, Ø 8,4 mm, dł. 21 cm 2 58 Kleszczyki Kevorkian, ginekologiczne biopyjne, szczęki okienkowe, pyski 3 mm, dł. 250 mm 2 59 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig.00, szer. 5 mm, dł. 30 cm 5 60 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 0, szer. 6 mm, dł. 30,5 cm 5 61 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 2, szer. 8 mm, dł. 30,5 cm 5 62 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 3, szer. 9 mm, dł. 31 cm 5 63 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig 5, szer. 12 mm, dł. 31,5 cm 5 64 Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 8, szer. 16 mm, dł. 32 cm 5 65 Kleszcze porodowe do łożyska i jaja płodowego Winter, szczęki łyżeczkowe, mniejsze, zagięte, fig. 1, 9,5 mm, dł. 28 cm 5 66 Wziernik Kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70x40 mm i 70x37 mm 5 67 Wziernik Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm 5 68 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x267x140 mm/± 3 mm 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach