Przetargi.pl
Dostawa nabiału do zakładu Karnego w Zamościu

Zakład Karny w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Okrzei
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6380070 , fax. 0-84 6395047
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Zamościu
  ul. Okrzei 14
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6380070, fax. 0-84 6395047
  REGON: 65460600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nabiału do zakładu Karnego w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mleko pełne w proszku (zawartość tłuszczu nie mniej niż 26%) - 1 100 kg -CPV 15511700-0, Ser topiony, 100g - 350kg -CPV 15545000-0, Śmietana 18% tłuszczu, 300-1000 g - 2 000 kg -CPV 15512200-2 Twaróg formowany półtłusty, 250 g - 3 300 kg - CPV 15542100-0, Ser żółty- 60 kg - CPV 15544000-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach