Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62504 Konin, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 404 133 , fax. 632 404 134
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45
  62504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 404 133, fax. 632 404 134
  REGON: 31159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 3 (zestawienie wymaganych parametrów technicznych) do SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach