Przetargi.pl
Dostawa modułu pracowniczych planów kapitałowych dla KSAT2000i

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 84 88 415 , fax. 59 84 23 583
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 84 88 415, fax. 59 84 23 583
  REGON: 59064500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modułu pracowniczych planów kapitałowych dla KSAT2000i
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowego modułu obsługi dla systemu KSAT2000i, który zapewni obsługę zdarzeń wynikających z przystąpienia Urzędu Miejskiego w Słupsku do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zakres działania modułu obejmuje zarówno procesy związane z tworzeniem kartoteki uczestników programu PPK, jak i procesy wynikające z konieczności obliczania i rozliczania składek – obowiązkowych i dobrowolnych, a także przygotowania danych dla TFI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach