Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich dla Aresztu Śledczego w Lubaniu

Areszt Śledczy w Lubaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Podwale 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 722 93 50 , fax. 0-75 722 93 66
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Lubaniu
  ul. Podwale 1 1
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 722 93 50, fax. 0-75 722 93 66
  REGON: 00032063800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich dla Aresztu Śledczego w Lubaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich dla Aresztu Śledczego w Lubaniu w ilosciach: I część- mięso, wędliny wieprzowe, wołowe i produkty mięsne: Blok mięsny 400 kg/rok, Kaszanka jęczmienna czarna 800 kg/rok, Kiełbasa biała 800 kg/rok, Kiełbasa serbska 800 kg/rok, Kiełbasa zwyczajna 800 kg/rok, Kiełbasa codzienna 800 kg/rok, Mięso garmażeryjne 950 kg/rok, Mięso wieprzowe gulaszowe 400 kg/rok, Mięso wołowe gulaszowe 50 kg/rok, Mortadela 580 kg/rok, Pasztetowa 400 kg/rok, Pieczeń rzymska 400 kg/rok, Serdelki 400 kg/rok, Słonina 400 kg/rok, Szynka tyrolska 400 kg/rok, Wątroba wieprzowa 800 kg/rok, Wątrobianka 400 kg/rok. Część II- mięso i wędliny drobiowe: Kiełbasa drobiowa 200 kg/rok, Kurczak świeży 800 kg/rok, Serdelki drobiowe 400 kg/rok, Szynkówka drobiowa 50 kg/rok, Udko z kurczaka 50 kg/rok, Filet z kurczaka 50 kg/rok , Mięso drobiowe gulaszowe 50 kg/rok, Mięso garmażeryjne indycze 50 kg/rok, Kiełbasa żywiecka z indyka 50 kg/rok, Kiełbasa śląska drobiowa 50 kg/rok, Mielonka drobiowa 400 kg/rok, Szynka indycza 50 kg/rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach