Przetargi.pl
Dostawa materiałów sterylizacyjnych wg pakietów 1 – 20

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7842030 , fax. 71 3270911
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
  50-369 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7842030, fax. 71 3270911
  REGON: 000288998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów sterylizacyjnych wg pakietów 1 – 20
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów sterylizacyjnych wg pakietów 1 – 20. Pakiet nr 1 – System bariery sterylnej – rękawy papierowo - foliowe Pakiet nr 2 – System bariery sterylnej – papier krepowany gramatury 60 g/m² l Pakiet nr 3 – System bariery sterylnej – włóknina Pakiet nr 4 – Codzienna kontrola sprawności sterylizatorów parowych – test symulacyjny Pakiet nr 5 – Codzienna kontrola sprawności sterylizatorów parowych – rejestrator elektroniczny Pakiet nr 6 – Rutynowa kontrola wsadu w procesie sterylizacji parą wodną – testy Pakiet nr 7 - Kontrola chemiczna procesu sterylizacją parą wodną – wskaźniki typu 5 Pakiet nr 8 – Kontrola chemiczna procesu sterylizacją parą wodną – wskaźniki typu 4 Pakiet nr 9 – Kontrola biologiczna procesu sterylizacji parą wodną – testy fiolkowe Pakiet nr 10 – Okresowa kontrola chemiczna pozostałości zanieczyszczeń białkowych Pakiet nr 11 - Kontrola chemiczna skuteczności procesu mycia w myjniach dezynfektorach - test czteropłaszczyznowy Pakiet nr 12 - Kontrola chemiczna skuteczności procesu mycia w myjniach dezynfektorach- testy Pakiet nr 13 - Kontrola chemiczna procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach Pakiet nr 14 - Identyfikacja zestawów narzędziowych – etykiety samoprzylepne Pakiet nr 15 - Zamykanie pakietów sterylizacyjnych – taśmy neutralne Pakiet nr 16 - Zabezpieczenie kontenerów transportowych– plomby jednokrotnego użycia Pakiet nr 17 - Zabezpieczenie pojemników sterylizacyjnych– plomby jednokrotnego użycia Pakiet nr 18 - Podajnik do taśm sterylizacyjnych Pakiet nr 19 - Akcesoria pomocnicze do pojemników sterylizacyjnych Pakiet nr 20 - Nóż do obcinarki rękawów foliowo- papierowych Termin wykonania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wyłącznie wg zapotrzebowania Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach