Przetargi.pl
Dostawa leków różnych w V pakietach

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 616 , fax. 172 218 929
 • Data zamieszczenia: 2017-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
  39100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 616, fax. 172 218 929
  REGON: 69069211800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków różnych w V pakietach
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków w V pakietach do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski. Pakiet I - Leki różne Pakiet II - Insulina Pakiet III - Immunoglobulina ludzka Pakiet IV - Toksyna botulinowa Pakiet V - Koncentrat czynników zespołu protrombiny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach