Przetargi.pl
Dostawa leków różnych w V pakietach.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 616 , fax. 172 218 929
 • Data zamieszczenia: 2017-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
  39100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 616, fax. 172 218 929
  REGON: 69069211800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków różnych w V pakietach.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków w V pakietach do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski. Pakiet I - Leki różne, pakiet II - Insulina, pakiet III - Immunoglobulina ludzka, pakiet IV - Toksyna botulinowa, pakiet V - Koncentrat czynników zespołu protrombiny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach