Przetargi.pl
Dostawa leków dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, Os. XXX-Lecia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 67 228 , fax. 77 44 59 826
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  Os. XXX-Lecia 21
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 67 228, fax. 77 44 59 826
  REGON: 16021349900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawna handlowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 7 części. Dostawa do Działu Farmacji, Os. XXX lecia 21, Krapkowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach