Przetargi.pl
Dostawa krzeseł dla potrzeb jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa krzeseł dla potrzeb jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dostawa krzeseł dla jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z lokalizowanych pod następującymi adresami: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 szt. krzeseł typu ISO lub równorzędnych do Mieszkania Chronionego położonego w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74 o wymiarach: - wysokość 80 - 84 cm, - szerokość 53 - 55 cm, - wysokość siedziska 46 - 47 cm, - głębokość 42 - 45 cm, - oparcie krzesła tapicerowane, - wysokość oparcia 32 - 36 cm, - siedzisko krzesła tapicerowane, - rama krzesła metalowa, - podłokietnik z podłokietnikiem lub bez, - rodzaj obicia skóra ekologiczna, - kolor obicia ciemny do uzgodnienia z Zamawiającym - atest - Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy Nóżki zabezpieczone od spodu antypoślizgowe. Możliwość układania w stos. Miejscem dostawy jest Mieszkanie Chronione położone w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74. Do wydanego przedmiotu zamówienia wykonawca dołączy instrukcję konserwacji i pielęgnacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 krzeseł biurowych obrotowych z pełną regulacja siedziska, pięciopodporową podstawą z kółkami, z podłokietnikami wykonanymi z tworzywa poliuretanowego, wysokie oparcie, podparcie pleców na całej długości, ergonomiczne wyprofilowane - profil w części lędźwiowej, oparcie z półprzejrzystej siadki, standardowo z kółkami do powierzchni dywanowych o wymiarach: - szerokość 55 - 65 cm, - wysokość 109 - 120 cm - wysokość siedziska 45 - 55 cm, - głębokość siedziska min. 50 cm, - szerokość siedziska 45 cm - 47 cm, - oparcie wysokość 53 cm - 55 cm, - kolor ciemny po uzgodnieniu z Zamawiającym. Miejscem dostawy jest Klub Integracji Społecznej zlokalizowany w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2. Do wydanego przedmiotu zamówienia wykonawca dołączy instrukcję konserwacji i pielęgnacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach