Przetargi.pl
Dostawa kombinezonów ochronnych - COVID

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, 1-go Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 228 30 30 , fax. 32 228 14 98
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.
  1-go Maja 9
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 228 30 30, fax. 32 228 14 98
  REGON: 30827000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsiemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kombinezonów ochronnych - COVID
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kombinezonów ochronnych - COVID w ilości 300 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach