Przetargi.pl
Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze w ramach zadania pn.: Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego

Gmina Jawor ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8702021
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawor
  ul. Rynek 1 1
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8702021
  REGON: 39064739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze w ramach zadania pn.: Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze w ramach zadania pn.: Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego. Wymagania dotyczące pojazdu Pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji 2015) typu zamiatarka wraz z wymaganymi akcesoriami i urządzeniami. 1) Układ jezdny: a) rodzaj silnika: -silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, o mocy nie mniejszej niż 90 KM i pojemności nie mniejszej niż 3000 cm3, ale nie większej niż 3200 cm3, spełniający normę spalin co najmniej WE 97/68 poziom 3a. b) przeniesienie napędu: -napęd hydrostatyczny na 4 koła z bezstopniową regulacją prędkości od 0 do 50 km/h, -dwa tryby pracy: roboczy 0-17 km/h oraz przejazdu 0-50 km/h, -przednia i tylna oś pojazdu skrętna, -wszystkie funkcje jazdy kontrolowane za pomocą jednej dźwigni centralnej, -blokada tylnego mechanizmu różnicowego i blokada mostu, -silnik zamontowany pomiędzy osiami z łatwym dostępem, -podwójny obwód hydrauliczny napędzany przez wysokiej jakości pompę zębatą, -układ wspomagający parkowanie. c) zawieszenie: -podwozie dwuosiowe -przednia i tylna oś - sprężyny z hydraulicznymi amortyzatorami drgań, -oś tylna dodatkowo wyposażona w gumowe elementy tłumiące. d) hamulce: -dwuobwodowy układ hamulcowy, -hamulec postojowy kół przednich. e) koła: -koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 15 cali - uniwersalne. Zawieszenie pojazdu powinno umożliwiać pokonywanie przeszkód terenowych, np. krawężników ulicznych o wysokości 20 cm, pojazd winien posiadać koło zapasowe pełnowymiarowe. f) rama: -rama podwójna wykonana z wysokoodpornej stali. g) wymiary: -szerokość pojazdu nie więcej niż 1400mm, -wysokość nie więcej niż 2150mm, -długość pojazdu z zabudową zamiatarki nie więcej niż 3700mm. h) inne: -zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów z korkiem zamykanym na klucz 2. Kabina: a) kabina dwumiejscowa wykonana ze stali w całości ocynkowana, z wytłumionym wnętrzem, przeszklona bezpiecznymi szybami bezodpryskowymi, z przesuwanymi oknami bocznymi, wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji, b) dwa fotele anatomiczne z pasami bezpieczeństwa, stabilizowane hydraulicznie wyposażone w zagłówki i pokrowce, c) dywaniki gumowe, d) na zewnątrz kabiny po obydwu stronach lusterka składane, na dachu kabiny belka świetlna z pomarańczowymi lampami ostrzegawczymi typu LED, e) kolumna kierownicy z regulacją wysokości. f) klapa wentylacyjna na dachu z możliwością otwierania w różnych pozycjach. g) kolor RAL 5015. 3. Zabudowa zamiatarki: a) system zamiatania: -zamiatarka winna być wyposażona, w dwie niezależne szczotki czyszczące umieszczone z przodu pojazdu, zamontowane na wysięgnikach teleskopowych z możliwością podłączenia trzeciej szczotki oraz system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania, -wszystkie funkcje winny być sterowane za pomocą wielofunkcyjnego joysticka (dźwigni) z kabiny pojazdu, -winna być bezpośrednia droga wsysanych materiałów do pojemnika zapewniająca minimalne straty mocy, -szerokość zamiatania od 1400 mm do 2200 mm, -wydajny wentylator o mocy ssącej nie mniej niż 3,8m3/s i ciśnieniu nie mniejszym niż 5000Pa (przepływ powietrza co najmniej 13.600 m3/h), -zamiatarka winna mieć zraszacze przed szczotkami tarczowymi (system dysz), a pompa wodna do zraszania winna mieć wydajność minimum 10 l/min i ciśnienie min. 2,6 bar -dysza ssąca z automatycznie sterowaną klapą dla dużych kawałków odpadów, -zamiatarka winna być wyposażona w dodatkową rurę do zasysania liści i oczyszczania wpustów kanalizacyjnych, opróżniania koszy na śmieci. b) pojemnik na zmiotki: -zamiatarka winna być wyposażona w pojemnik na zmiotki wykonany w całości ze stali nierdzewnej o pojemności nie mniejszej niż 2 m3, -pojemnik na zmiotki winien mieć możliwość szybkiego demontażu oraz opróżniania zawartości pojemnika na zmiotki, z wysokości nie mniej niż 1400 mm, winny także mieć zawór wylotowy do wylewania brudnej wody, -zamiatarka winna być wyposażona w odporne na korozję (plastikowe lub ze stali nierdzewnej) zbiorniki wody zraszającej o łącznej pojemności nie mniej niż 280 l i nie więcej niż 320 l, -kolor RAL 2011. c) myjka wysokociśnieniowa: -zamiatarka winna być wyposażona, w wysokociśnieniowe urządzenie myjące o parametrach nie gorszych niż 15 l/min i 80 bar z wężem (10m) i pistoletem do wysokociśnieniowego punktowego mycia zanieczyszczeń, d) układ mocujący urządzenia peryferyjne: -płyta przednia winna mieć system zaciskowy, a urządzenia (narzędzia) współpracujące winny być podłączane za pomocą szybko-złączek, -agregat hydrauliczny z wyjściem na 6 różnych podłączeń hydraulicznych z przodu i 2 różne podłączenia hydrauliczne z tyłu. e) szczotka walcowa: -szczotka walcowa winna być montowana z przodu maszyny o szerokości odśnieżania/zamiatania nie mniej niż 130 cm, wyposażona w górną ochronną gumową listwę i dwie czerwone chorągiewki na górnej obrysowej krawędzi oraz posiadać funkcję hydraulicznego przestawiania kierunku odśnieżania/zamiatania sterowaną z kabiny kierowcy. 4. Osprzęt do zimowego utrzymania terenów komunalnych: a) posypywarka piasku i soli: -posypywarka piasku i soli winna mieć pojemność zbiornika (piasek/sól) od 1,3 do 1,5m3 oraz posiadać tarczę rozrzucającą z regulowaną szerokością rozrzutu od 2m do 6m. Posypywarka winna być wyposażona w plandekę, sito, wał mieszalnikowy napędzany hydraulicznie, komplet hydraulicznych węży przyłączeniowych i nogi podporowe do odstawiania jej z maszyny bazowej, -kolor RAL 2011. b) pług lemieszowy: -pług o szerokości ścieżki odśnieżania nie mniej niż 130 cm, winien być montowany z przodu maszyny, wyposażony w dolną listwę gumową i dwie czerwone chorągiewki na górnej obrysowej krawędzi oraz posiadać funkcję hydraulicznego przestawiania kierunku zgarniania śniegu sterowaną z kabiny kierowcy, -kolor RAL 2011. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: -Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, uzupełniony we wszystkie płyny i materiały eksploatacyjne gotowy do użytkowania, wraz z obowiązującym dla tego typu pojazdu wyposażeniem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r., poz. 305 z późn. zm.) Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. -Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem a Wykonawca gwarantuje jego dobrą jakość. -Wykonawca oświadcza, że pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. -Wymagany minimalny okres gwarancji na cały pojazd, bez limitu kilometrów - 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. -Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 12 miesięcy od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. -Naprawy gwarancyjne dokonywane będą zgodnie z kartą gwarancyjną. -Przeglądy pojazdu w okresie gwarancyjnym wykonywane będą na koszt Wykonawcy, Zamawiający pokrywa jedynie koszt użytych materiałów eksploatacyjnych (oleje, filtry, itp.) -Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. -Przekazanie przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Jaworze ul. Rynek 1, 59-400 Jawor powiat jaworski, woj. dolnośląskie w godz.8.00-14.00 w dni robocze. -Oferowany pojazd nie może być prototypem. -Dostawca musi posiadać własny, funkcjonujący w sposób udokumentowany autoryzowany przez producenta zamiatarki serwis, który w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawianą zamiatarkę przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi. Wskazać adres, telefon i fax placówki serwisowej. -Czas reakcji Wykonawcy w przypadku awarii - maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia (dopuszcza się zgłoszenie faksem). -Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się zapewnić samochód zastępczy bezpłatnie w razie ewentualnej awarii technicznej pojazdu na czas trwania naprawy powyżej 48 godzin. -W przypadku braku możliwości naprawy zamiatarki w miejscu postoju (siedziba Zamawiającego) w okresie gwarancji, transport zamiatarki do naprawy oraz z naprawy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego do 7 dni roboczych. W okresie gwarancji lub w razie przekroczenia terminu naprawy - sprzęt zamienny podobnego typu z podobnym osprzętem do wykonywania aktualnie realizowanych prac. -W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przeszkoli na własny koszt co najmniej 2 osoby w zakresie eksploatacji obsługi i konserwacji pojazdu. Szkolenie odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego. -W dniu dostawy pojazdu Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty w języku polskim i wyposażenie dotyczące pojazdu, m. in.: 1. Faktura VAT 2. Książka pojazdu 3. Książka gwarancyjna 4. Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego. 5. Instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim (instrukcja zawierająca katalog części zamiennych oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). 6. Dwa komplety kluczyków 7. Zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa) do profesjonalnego czyszczenia osprzętu pojazdu. -Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że Zamawiający może we własnym zakresie zamontować w dostarczonym pojeździe dowolny system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system do kontroli poziomu i zużycia paliwa (montaż urządzenia przez firmę zewnętrzną) i nie utraci z tego tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Opis zawiera minimalne wymagania parametrów technicznych i wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy mogą zaoferować rozwiązania o wyższych parametrach technicznych i bogatszym wyposażeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ Oddział w Jaworze, ul. Grunwaldzka 35, nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze w ramach zadania pn.:Zakup pojazdu wielofunkcyjnego czyszcząco-sprzątającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jawor.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach