Przetargi.pl
Dostawa instrumentów muzycznych wraz z dostarczeniem do Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze

Filharmonia Zielonogórska ogłasza przetarg

 • Adres: 65-075 Zielona Góra, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 256 512 , fax. 683 256 513
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Zielonogórska
  pl. Powstańców Wielkopolskich 10
  65-075 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 256 512, fax. 683 256 513
  REGON: 27998200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmoniazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instrumentów muzycznych wraz z dostarczeniem do Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych, fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji, niepochodzących z ekspozycji lub wystawy, kompletnych, sprawnych i gotowych do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, instrumentów muzycznych z futerałami, pokrowcami i innymi akcesoriami w komplecie, wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach