Przetargi.pl
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2021-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mops.uml.lodz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby, w ilościach i o nominałach określonych przez Zamawiającego, które realizowane będą przez osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi we wskazanych przez Wykonawcę placówkach handlowych zlokalizowanych w obszarze terytorialnym działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zamówienie podzielone jest na trzy części: Część - 1 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, I Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Kutrzeby 16. Część - 2 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, II Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Grota Roweckiego 30. Część - 3 Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, III Wydział Pracy Środowiskowej w Łodzi, ul. Będzińska 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III stanowi załącznik nr 1c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach