Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ TECHNOLOGII KUCHNI DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ETAP V

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 033 8272802
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 033 8272802
  REGON: 07218229000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ TECHNOLOGII KUCHNI DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ETAP V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania jest realizacja V etapu zadania pod nazwą Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka, obejmującego dostawę i montaż technologii kuchni wyszczególnionej w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: 1. Stół ze zlewem i półką RMS - 1102/10x7 lub równoważny 2.Stół przyścienny z szufladami i drzwiami suwanymi RMS - 1028 / 14x7 lub równoważny 3.Wózek kelnerski skręcany 3-półkowy BDR3 - 1 lub równoważny 4. Regał jezdny na pojemniki GN 1/1RMRJ - 1352 / 4x5,4x18 lub równoważny 5. Stół z 2-ma zlewami, otworem na odpadki i półką RMS - 1147 / 21x7 lub równoważny 6.Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką DOC - 4 PL lub równoważny 7. Zmywarka kapturowa TT - 110 REC ABT lub równoważna 8. Stół wyładowczy do zmywarki RMS - 1152 / 8 lub równoważny 9. Zmywarka do szkła TT - 50 TS ABT lub równoważna 10. Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi RMM - 1208 /14x7x18 lub równoważna 11. Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi RMM - 1208 / 12x7x18 lub równoważna 12. Stół chłodniczy 2-drzwiowy ST - 902 lub równoważny 13. Stół przyścienny z szufladami i z półką RMS - 1026 / 14x7 lub równoważny 14. Urządzenie do przygotowywania warzyw (szatkownica) RG-100 230 1 50 lub równoważne 15. Stół ze zlewem i półką RMS - 1102 / 10x7 lub równoważny 16. Stół ze zlewem, szufladami i półką RMS - 1105 / 16x7 lub równoważny 17. Stół przyścienny z półką RMS - 1003 / 18x7 lub równoważny 18. Półka wisząca podwójna przestawna RMP - 1093 / 10x3x6,6 lub równoważna 19. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi RMSZ - 1083 / 10x3x6 lub równoważna 20. Stół przyścienny z półką RMS - 1003 / 15x7 lub równoważny 21. Stół przyścienny z półką RMS - 1003 / 18x7 lub równoważny 22. Stół przyścienny z 2-ma półkami RMS - 1005 / 18x7 lub równoważny 23. Stół przyścienny z szufladami i z półką RMS - 1026 / 20x7 lub równoważny 24. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi RMSZ - 1083 / 10x3x6 lub równoważny 25. Szafa chłodnicza HR - 600/S lub równoważna 26. Szafa mroźnicza HF - 600/S lub równoważna 27. Stół przyścienny z drzwiami suwanymi RMS - 1022 / 8x7 lub równoważny 28. Stół z basenem RMB - 1161 / 10x7-4 lub równoważny 29. Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką DOC-4PL lub równoważny 30. Regał perforowany RMRS - 1314 / 10x5x18 lub równoważny 31. Regał perforowany RMRS - 1314 / 12x5x18 lub równoważny 32. Stół centralny RMS - 1007 / 14x6 lub równoważny 33. Kuchnia gazowa z szafką PC - 78 G/P lub równoważna 34. Płyta robocza z szufladą PL - 74 lub równoważna 35. Piec konwekcyjno-parowy Retigo B 611 i lub równoważny 36. Podstawa pod piec 611 - 20 prowadnic GN 1/1 ST 1120 lub równoważna 37. Zmiękczacz do wody automatyczny R - 8 lub równoważny 38. Kuchnia gazowa z szafką PC - 78 G/P 39. Płyta robocza z szufladą PL - 76 40. Patelnia gazowa uchylna BR50 - 78 G/N 41. Okap centralny RMOC - 1511 / 26x18 42. Wózek kelnerski skręcany 3-półkowy BDR3 - 1 43. Regał jezdny na pojemniki GN 1/1 RMRJ - 1352 / 4x5,4x18 44. HR - 600/S Szafa chłodnicza 45. Stół z półką RMS - 1102 / 7x7 46. Naświetlacz bakteriobójczy do jaj RM-NJ2 47. Stół przyścienny z szufladami i z półką RMS - 1026 / 10x7 lub równoważny 48. Stół ze zlewem i półką RMS - 1102 / 10x7 lub równoważny 49. Obieraczki nierdzewne do ziemniaków SKBZ 12 N 50. Separator obierzyn LS 2N 51. Regał magazynowy RMRS - 1313 / 12x5x18 52. Stół z półką RMS - 1102 / 11x7 53. Stół ze zlewem, szufladami i półką RMS - 1105 / 20x7 54. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi RMSZ - 1083 / 10x3x6 55. Szafa chłodnicza HR - 600/S 56. Stół ze zlewem specjalistyczny stojący VKN - 70 57. Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi RMM - 1204 / 10x5x18 58. Regał magazynowy z. 199 RM-577 59. Regał magazynowy z. 206 RM-577 60. Regał magazynowy z. 437 RM-577 61. Komora chłodni, 62. Instalacja chłodnicza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: odstąpiono

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.porabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach