Przetargi.pl
Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683760580 , fax. 683762220
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683760580, fax. 683762220
  REGON: 97077044500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2.1 Dostawa i montaż elementów ścieżki edukacyjnej w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu." 1) GRA PLENEROWA - WRZUTKI - JAKIE TO DRZEWO? Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach około 205 x 35 x 220 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. W słupach zamocowano dwustronne tablice o wymiarach około 150 x 20 cm i 150 x 70 cm. Pomiędzy panelami zamontowanych 5 obracanych kostek o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm z kolorowymi nadrukami dydaktycznymi. Druk grafiki i/lub fotografii metodą UV oraz zabezpieczony lakierem. Wszystkie krawędzie kostek są obłe i bezpieczne. Słupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.Przed grą znajduje się ławka średnicy około 20 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. Przed grą ławka, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry Dydaktyka: Gra polega na wrzucaniu piłeczek do otworów znajdujących się w konstrukcji. Każdy otwór oraz piłeczka oznaczony jest innym kolorem odpowiadającym danemu gatunkowi. Wzwiązku z tym, może w niej brać udział 4 - 5 uczestników w jednym czasie. Dziecko może być sędziwym dębem, królującą sosną, pokaźnym bukiem itp. Umieszczone w górnym panelu kostki obrotowe dają możliwość świetnej zabawy i zdobywania wiedzy przyrodniczej. Dzięki nim poznasz cechy diagnostyczne danego gatunku (np. liść, kwiaty, owoce, nasiona, igły itp). Pokrój jest usytuowany na głównym panelu. Największa ilość trafień w otwór decyduje o zwycięstwie. W komplecie 100 piłeczek w pięciu różnych kolorach (po 20 szt. Każdy). Nadruk: ploterem UV, 2.GRA TERENOWA "WARSTWY LASU" - KOSTKI WIEDZY Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach około 145 x 220 x 35 cm w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamontowano w górnej części dwustronny panel edukacyjny. Pod panelem umieszczonych jest 9 obracanych kostek w postaci prostopadłościanów o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm. Druk grafiki i/lub fotografii naniesiony metodą UV bezpośrednio na ściany kostek i panel edukacyjny oraz zabezpieczony lakierem. Słupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych. Przed grą znajduje się ławka średnicy około 20 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. Dydaktyka: Gra przybliża budowę lasu oraz mieszkańców każdej z warstw budujących las. Stąd też podział na: runo, podszyt, korony drzew. W ten sposób poznasz gatunki roślin i zwierząt, charakterystyczne dla danego piętra, w którym tworzą niszę pokarmową, znajdują schronienie, warunki do rozrodu itd. Pod względem przyrodniczym to bardzo fajne narzędzie edukacyjne. Nadruk ploterem UV, 3.GRA TYPU PAMIĘCIÓWKA "CO ZE MNIE WYROŚNIE?" Konstrukcja: Gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wym.: około 160x35x220 cm. Całość oparta na słupach średnicy ok. 12-14 cm posadowionych w gruncie za pomocą kotew stalowych. W stelażu umieszczono w górnej części: dwustronny zadrukowany w pełnym kolorze panel edukacyjny oraz poniżej 16 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/rewers). Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnątrz z trwałego nośnika. Dla bezpieczeństwa użytkowników posiadają obłe krawędzie. Prowadnice do usadowienia tablic w konstrukcji wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nadruk zabezpieczony dodatkowo lakierem UV i laminatem antygraffiti. Dydaktyka: Gra ma na celu przybliżyć pokroje podstawowych drzew i krzewów leśnych. Zadanie polega na połączeniu nagonasiennych (pokrój i igła) z szyszkami i nasionami, natomiast liściaste - pokrój + liść z owocami i nasionami. W ten sposób masz szansę nauczyć się rozpoznawać gatunki po pokroju, a także poznać ich cechy diagnostyczne. Grę najlepiej zacząć od ustawienia wszystkich awersów ze znakiem ?, po czym odkrywać pojedyncze elementy i na zasadzie pamięciowego zapamiętywania kontynuować zabawę. .Nadruk: ploterem UV, 4.GRA "SPRAWNOŚĆ DENDROLOG" Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach około 205 x 35 x 220 cm z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamontowano dwustronnie zadrukowaną tablicę edukacyjną o wymiarach około 155 x 90 cm. Tył - fotografia wielkoformatowa wysokiej rozdzielczości nawiązująca do tematyki gry. Pod tablicą zamontowano 5 obracanych kostek o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm. Druk grafiki metodą UV zabezpieczony lakierem. Przed grą znajduje się ławka średnicy około 20 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry. Dydaktyka: Panel edukacyjny przedstawiający drzewa liściaste i iglaste oraz szereg ciekawostek jak np. cykl rozwojowy nagonasiennych na przykładzie sosny zwyczajnej, budowę drzewa na przykładzie buka zwyczajnego. Ponadto diagnozuje rolę drzew w przyrodzie oraz sprytne sposoby ich wędrówek (anemochoria, zoochoria, hydrochoria). Na obracanych kostkach umieszczono kategorię główną jako polecenie oraz poszczególne cechy diagnostyczne (tj. pokrój, kwiaty, owoce/szyszki, kora), które należy dopasować do danego gatunku w zaleconym ciągu myślowym. Nadruk: ploterem UV, 5.GRA PLENEROWA - "CZYJ TO LIŚĆ" - LABIRYNT NATURY Konstrukcja: Wszystkie konstrukcje - główny stelaż drewniany - o wymiarach około 135 x 35 x 220 cm. Nad stelażem - dach dwuspadowy wykonany z desek zakończonych z dwóch stron ryglem. Na słupach średnicy około 12-14 cm zamontowano metodą na wpust dwustronny panel edukacyjny o wymiarach około 90 x 2 x 80 cm. Na awersie panelu zamontowano 12 kółek. Kółka zamontowano w prowadnicach tworzących „labirynt” w taki sposób, by można było je dopasować do 12 nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na rewersie umieszczono tablicę edukacyjną nawiązująca tematycznie do labiryntu. Druk bezpośrednio na panelu w technologii UV jest zabezpieczony lakierem UV. I. Konstrukcje gier na 1 słupie nośnym umocowanym, wyposażone są standardowo w ułożone wachlarzowato 4 ławki dł. ok. 2 m. Dydaktyka: Gra definiuje 12 gatunków drzew leśnych, które rozpoznajemy po liściach. Awers czyli przód gry, pokazuje graficznie różnice morfologiczne, krótko opisuje dany typ liścia (np. złożony, pierzasty, piłkowany itd.) wraz z ewentualnym zastosowaniem np. jako surowiec zielarski . Po prowadnicach doprowadzisz nazwę do adekwatnego gatunku. Druga strona - rewers w szerszy sposób opisuje przyrodnicze znaczenie liści dla drzew, podział blaszek liściowych (liście pojedyncze i złożone), unerwienie, nasadę i szczyt a także opowiada o tym dlaczego drzewa zrzucają liście na czas zimy i czy igły to też liście. Wartości merytoryczne są zebraną pigułką wiedzy, bardzo przydatną w warunkach plenerowych, dzięki której bez problemu odróżnisz np. buka od grabu. Gra umożliwia samodzielną weryfikację zdobytej wiedzy poprzez umieszczone odpowiedzi na rewersie. Nadruk: ploterem UV, 6.GRA ŚWIATOWID "DRZEWA IGLASTE" Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach około 50 cm szerokości i 180 cm wysokości (200 cm w przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem zamontowane są trzy lub cztery obracane prostopadłościany o wymiarach około 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV. Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej. Dla oznaczenia tematyki na daszku konstrukcji możemy zamontować efektowny tytuł gry - opcja za dopłatą. Dydaktyka: Światowid to prosta w swej formie ale efektowna konstrukcja. Należy dopasować do siebie ilustracje, które znajdują się na obracanych prostopadłościanach w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy, np. pokrój drzewa - liść (igła) - owoce (nasiona) - OPIS. W ten sposób odkrywasz najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i masz szansę zostać Młodym Dendrologiem. Nadruk: ploterem UV, 7.GRA ŚWIATOWID "DRZEWA LIŚCIASTE" Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach około 50 cm szerokości i 180 cm wysokości (200 cm w przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem zamontowane są trzy lub cztery obracane prostopadłościany o wymiarach około 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV. Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej. .Dydaktyka: Światowid to prosta w swej formie ale efektowna konstrukcja. Należy dopasować do siebie ilustracje, które znajdują się na obracanych prostopadłościanach w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy, np. pokrój drzewa - liść (igła) - owoce (nasiona) - opis. W ten sposób odkrywasz najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i masz szansę zostać Młodym Dendrologiem. Nadruk: ploterem UV, Zamawiający dopuszcza tolerancję odnośnie podanych wymiarów do 10%. 3.2.2 Dostawa i montaż eksponatów paleościezki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu." Dostawa i montaż eksponatów dinozaurów Wymogi materiałowe przedmiotu zamówienia: Materiał wykonania: Fiberglass, Laminat PWS Elementy dodatkowe: konstrukcja stalowa umożliwiająca mocowanie do podłoża Technika produkcji: PWS laminat (grubość materiału ok 5mm + 1,5mm powłoki zewnętrzne, szpachle natryski epoksydowe, farby akrylowe oraz lakiery samochodowe). Materiał: mata szklana Ilość warstw nośnika oraz technika laminowania ma zapewniać odporność na warunki atmosferyczne oraz większość czynników mechanicznych w tym ciężar wchodzących na eksponaty dzieci, załadunek, rozładunek. Lepiszcze: żywica konstrukcyjna. Aerosil tiksotropowy: używany wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba utrzymania żywicy w pionowym położeniu w trakcie laminowania. Wypełniacz: masa mineralno-żywiczna umieszczona w dolnych partiach makiety w celu obniżenia środka ciężkości oraz utwardzenia. Wykończenie powłoki zewnętrznej.  Zabezpieczenie całości powłoki szpachlówką natryskową w celu trwałego połączenia nanoszonych następnie farb i lakierów samochodowych z powierzchnią makiety.  Pomalowanie figury podkładem samochodowym do dalszego malowania.  Malowanie docelowe farbami akrylowymi oraz wykończenie lakierem samochodowym. Opis eksponatów przedmiotu zamówienia. Nazwa dinozaura Triceratops młody osobnik dł. 240-260cm ; wys. 100 – 130cm ; Triceratops dorosły osobnik dł. 450-490cm ; wys. 180 – 200cm ; Stegosaur młody osobnik dł. 240-260cm ; wys. 100 – 130cm ; Stegosaur dorosły osobnik dł. 460-500cm ; wys. 200 – 230cm ; Dimetrodon dorosły osobnik dł. 300-320cm ; wys. 150 – 180cm ; Mastodonsaurus dorosły osobnik na skale lub kamieniu dł. 220-250cm ; wys. 110 – 140cm ; Vulkanodon młody osobnik dł. 300 – 320 cm ; wys. 60 – 90cm ; Skamielina do piaskownicy / szkielet dinozaura wielkość 270-300cm 3.2.3 Dostawa i montaż pozostałych elementów miejsca spotkań: a) Dostawa i montaż stołów piknikowych z 2 ławkami o konstrukcji betonowej z blatem i siedziskami drewnianymi, według załączonego schematu 4- kpl. b) Dostawa i montaż ławek o konstrukcji betonowej z siedziskiem drewnianym 5 kpl. c) Dostawa i montaż altany drewnianej o wymiarach 3x8m wraz z nawierzchnia z kostki betonowe według załączonego schematu 1 kpl. d) Dostawa i montaż siedzisk -4 kpl. e) Dostawa i montaż paleniska ogniska 1 kpl f) Dostawa i montaż koszy na śmieci 4 kpl. 3.2.4 Zakupione Dostarczone i zamontowane produkty muszą spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE; - w przypadku zakupu danego produktu w więcej niż jednym egzemplarzu, wszystkie produkty danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta; - dostarczone produkty muszą być zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. - urządzenia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; - muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim; - muszą posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 3 lata. 3.2.3 Pozostałe warunki dostawy: - Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca -Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca - Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i określonych w SIWZ. - Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły i urządzenia będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty które zostaną dostarczone wraz dostawą przedmiotu zamówienia. - Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na przedmioty zamówienia. Jeżeli gwarancja udzielana przez producenta jest dłuższa niż 36 miesięcy na określony produkt to Wykonawca udziela również gwarancji na taki okres. -Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Oferent oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach