Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-655256980; 0-655256983 , fax. 0655256979
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  pl. Kościuszki 4 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-655256980; 0-655256983, fax. 0655256979
  REGON: 41110351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego do tej pory nie zarejestrowanego o nadwoziu Van z wydzieloną częścią pasażerską i ładunkową nieprzekraczającej dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony o następującym wyposażeniu i parametrach technicznych: rok produkcji- 2016, kolor nadwozia - biały, srebrny lub czerwony, silnik wysokoprężny - min euro 5, poj. silnika - min 2000 cm3, moc - min 120 KM, 6-cio stopniowa skrzynia biegów, przestrzeń ładunkowa - min dł. 2,6 m, przestrzeń ładunkowa - min wys. 1,8 m, ładowność - min. 700 kg, hamulce tarczowe wszystkich kół - ABS, 4 drzwi, wspomaganie układu kierowniczego, poduszka powietrzna kierowcy, układ stabilizacji toru jazdy, przestrzeń pasażerska min 7 osób, podwójny fotel pasażera, kanapa tylna - min 4 - osobowa, fotel kierowcy z regulacją wysokości, klimatyzacja, światła do jazdy dziennej, lusterka elektrycznie regulowane, centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser i/lub alarm, radioodtwarzacz z CD lub z MP3, Bluethooth, instalacja pod lampy ostrzegawcze, hak, oświetlenie ładowni, boczne tylne drzwi rozsuwane przeszklone, tylne drzwi dwuskrzydłowe. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów. Zamawiający wymaga, aby Autoryzowana Stacja Obsługi znajdowała się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zużycie energii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.leszno.pl; bip.zdp.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach