Przetargi.pl
Dostawa do magazynu Szpitala warzyw, nowalijek, ziemniaków

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 5620600 , fax. (058) 5623650
 • Data zamieszczenia: 2014-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
  ul. Skarszewska 7 7
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 5620600, fax. (058) 5623650
  REGON: 00029361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kocborowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do magazynu Szpitala warzyw, nowalijek, ziemniaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw, nowalijek, ziemniaków z podziałem na 4 pakiety: pak. I - botwina-300kg, kalafior-1500 kg, koperek-150 kg, natka pietruszki-50 kg, ogórki świeże szklarniowe-1500 kg, pomidory-3500 kg, sałata-600 kg, szczypior-100 kg; pak. II - buraczki-9500 kg, cebula-5500 kg, kapusta biała-9000 kg, kapusta czerwona-3000 kg, marchew-18000 kg, pietruszka-4000 kg, por-2500 kg, seler-5500 kg, pak. III - ziemniaki wczesne-30000 kg, pak. IV - pieczarki - 2500 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kocborowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach