Przetargi.pl
Dostawa biurowych szaf metalowych do Urzędu Miasta Sieradza

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa biurowych szaf metalowych do Urzędu Miasta Sieradza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowych szaf metalowych do Urzędu Miasta Sieradza w ilości określonej szczegółowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: a) korpusy szaf spawane/zgrzewane z blachy o grubości minimum 0,7 mm, b) szafy wyposażone w 4 półki przestawne co 25 mm - 35 mm ± 3  pozycje od środkowego położenia, c) maksymalne dopuszczalne obciążenie półki - 60 kg, d) nadstawki szaf dwudrzwiowe, bez półki oraz z 1 półką (ilości zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ ), e) wykończenie farbą proszkową w kolorze popielatym RAL 7035 (jasnoszary), f) regulatory umożliwiające poziomowanie z regulacją wysokości w zakresie 10 mm, g) drzwi skrzydłowe ryglowane w minimum 2 punktach, h) zamek baskwilowy w systemie Master z 2 minimum kluczykami w komplecie (przystosowany do systemu Master Key – otwarcie zamków z danej serii jednym odrębnym kluczem); Wykonawca musi załączyć co najmniej 1 egzemplarz klucza Master Key do dostarczonych szaf. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie i bez uszkodzeń. 4. Dostarczane szafy powinny być malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39132100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach