Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-684 Olsztyn, ul. Stanisława Murzynowskiego 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5428177 , fax. 89 5428177
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE
  ul. Stanisława Murzynowskiego 24
  10-684 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5428177, fax. 89 5428177
  REGON: 001215330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pm32.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i produkty mięsne.Nabiał.Warzywa owoce.Ryby, warzywa i owoce mrożone.Jaja.Woda pitna wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach