Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich w 2020 r (wrzesień- grudzień 2020 r.).

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 287 27 09 , fax. 32 287 27 09
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
  ul. Śląska 8
  41-943 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 287 27 09, fax. 32 287 27 09
  REGON: 72465000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich w 2020 r (wrzesień- grudzień 2020 r.).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich w 2020 r. (wrzesień-grudzień 2020 r.) w następujących 5 częściach: część I: ryby przetworzone i konserwowane część II: owoce i warzywa mrożone część III: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne część IV: artykuły ogólnospożywcze: a. oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne b. produkty mleczarskie c. jaja d. produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych e. różne produkty spożywcze część V: warzywa i owoce. Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami są zawarte w formularzu cenowym będącym załącznikiem do wzoru oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach