Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25 w okresie I – XII 2022 r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2620227w. 17, 2620248 , fax. 122 620 272
 • Data zamieszczenia: 2021-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. dr. Józefa Babińskiego 25
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2620227w. 17, 2620248, fax. 122 620 272
  REGON: 29504700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=303&dok=struktura
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Budżetowa - Pomoc Społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25 w okresie I – XII 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25 w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach