Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkina
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 481 774, , fax. 032 2481774 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
  ul. Puszkina 7
  41-704 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 322 481 774, , fax. 032 2481774 w. 33
  REGON: 12459040000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps-senior.4bip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej w II półroczu 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie realizowane będzie z podziałem na wyszczególnione poniżej pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa przetworów spożywczych Pakiet nr 2 Dostawa artykułów sypkich Pakiet nr 3 Dostawa artykułów nabiałowych Pakiet nr 4 Dostawa wyrobów piekarskich Pakiet nr 5 Dostawa wypieków cukierniczych Pakiet nr 6 Dostawa warzyw świeżych i suszonych Pakiet nr 7 Dostawa owoców świeżych i suszonych Pakiet nr 8 Dostawa warzyw i owoców mrożonych Pakiet nr 9 Dostawa ryb świeżych, mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych Pakiet nr 10 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz podrobów Pakiet nr 11 Dostawa mięsa i podrobów drobiowych Pakiet nr 12 Dostawa wędlin Pakiet nr 13 Dostawa jaj kurzych Pakiet nr 14 Dostawa czekolad i wyrobów cukierniczych Pakiet nr 15 Dostawa napojów bezalkoholowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach