Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-684 Olsztyn, ul. Stanisława Murzynowskiego 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE
  ul. Stanisława Murzynowskiego 24
  10-684 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 001215330
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Mięso i produkty mięsnedostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskiedostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Nabiałdostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Produkty spożywcze suche i innedostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Warzywa, owocedostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Ryby ,warzywa i owoce mrożonedostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie. Jajadostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.Woda pitna z dzierżawą i serwisem urządzeń dozujących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach