Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych

Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Błonie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 604 , fax. 846 821 604
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami"
  ul. Błonie 117
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 604, fax. 846 821 604
  REGON: 29524800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps.szczebrzeszyn.roztocze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Pod Modrzewiami w Szczebrzeszynie zgodnie co do części i ilości zawartych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach