Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych: warzywa i owoce

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 15a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8280511, 8280521, 8280530 , fax. 033 8280514
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Słowackiego 15a 15a
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 8280511, 8280521, 8280530, fax. 033 8280514
  REGON: 00031982000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oraganizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych: warzywa i owoce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ziemniaki 42000 kg Pieczarki 520 kg Buraki ćwikłowe 5500 kg Seler korzeń 2300 kg Pietruszka korzeń 2000kg Marchew 8000 kg Cebula biała 3300 kg Kapusta biała 6309 kg Kapusta czerwona 3708 kg Ogórek zielony 715 kg Pomidory 1300 kg Fasola szparagowa 110 kg Papryka zielona 300 kg Pory 250 kg Kapusta biała kwaszona 1500 kg Ogórek kwaszony 483 kg Jabłko 4000 kg Koperek 15 kg Brokuły 50 kg Kalafior 400 kg Rzodkiewka 118 kg Kalarepa 130 kg Czosnek 35 kg Szczypior 25 kg Fasola (Jaś) 802 kg Groch suszony (połówki) 400 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach