Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI FUNKCJONUJĄCEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W RUDNIKU NAD SANEM NA 2023 ROK dla części 2, 7 i 8

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Rudniku nad Sanem ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Mickiewicza 38
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158761092 , fax. 158761092
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
  Mickiewicza 38
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 158761092, fax. 158761092
  REGON: 000189894
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI FUNKCJONUJĄCEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W RUDNIKU NAD SANEM NA 2023 ROK dla części 2, 7 i 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymagania odnośnie warzyw i owoców:Klasa ICałe, bez uszkodzeń mechanicznych.Zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia.Czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych (np. ziemia).Wolne od szkodników.Wolne od uszkodzeń miąższu.Wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków.Warzywa muszą być wystarczająco rozwinięte, ale nie przerośnięte, a owoce muszą być odpowiednio dojrzałe ale nieprzejrzałe.Owoce porównywalnej wielkości.Warzywa i owoce świeże, bez oznak przemrożenia lub niewłaściwego przechowywania, dające możliwość dłuższegoprzechowywania w magazynach.Handlowy Dokument Identyfikacji (HDI) w którym musi być określona data zniesienia jaj u producenta – hodowcy.Produkty powinny być:1. Robione ręcznie, świeże, nie mrożone.2. Ciasto na naleśniki i krokiety powinno być usmażone z dwóch stron.3. Produkty powinny odpowiadać Polskiej Normie.4. Produkty powinny być zgodne z wymogami zawartymi w Dz.U z dnia 1 sierpnia 2016 rokuProdukty oznakowane, każda partia towaru powinno zawierać:· nazwę produktu i rodzaj· wykaz składników użytych do produkcji· termin przydatności do spożycia· masę netto· warunki przechowywania· nazwę i adres producenta·Obowiązkowe jest podanie informacji o wszelkich substancjach lub produktach, powodujących alergie lub reakcjenietolerancji, które są obecne w dostarczonym asortymencie oraz wartość odżywcza w100g (kcal).Obowiązkowe jest podanie informacji o wszelkich substancjach lub produktach, powodujących alergie lub reakcjenietolerancji, które są obecne w dostarczonym asortymencie oraz wartość odżywcza w100g (kcal)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach