Przetargi.pl
Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 525 66 91
 • Data zamieszczenia: 2023-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE
  ul. Wojciechowska 38
  20-704 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 525 66 91
  REGON: 000194599
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysamorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa drobiudostawa wędlin i mięsa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach