Przetargi.pl
Dostawa aparatów do terapii wysokimi stężeniami tlenu

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 854 92 00 , fax. 33 852 12 24
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  Bielska 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 854 92 00, fax. 33 852 12 24
  REGON: 00031334800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatów do terapii wysokimi stężeniami tlenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatów do terapii wysokimi stężeniami tlenu: aparaty do terapii HFNC - 5 sztuk kaniule nosowe w różnych rozmiarach - 100 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach