Przetargi.pl
Dostawa 18 sztuk kontenerów mieszkalnych

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261411640 , fax. 261411234
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
  ul. Powstańców Warszawy 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261411640, fax. 261411234
  REGON: 9317109000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://1blog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 18 sztuk kontenerów mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk kontenerów mieszkalnych (wyprodukowanych w roku 2018) wykonanych zgodnie z wymaganiami eksploatacyjno – technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ oraz klauzul jakościowych - stanowiących załącznik do ogólnych warunków umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach