Przetargi.pl
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli – szkolenia z zakresu rolnictwa

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, Żytnia
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818651297
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka
  Żytnia
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 818651297
  REGON: 060708614
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mechanikryki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli – szkolenia z zakresu rolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 26 osób (3 grup) w tym: 20 uczniów (2 grupy)i 6 nauczycieli (1 grupa);Czas trwania kursu dla jednej grupy: 8 godzin zajęć;Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności przez uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z mechanizacji rolnictwa z zakresu: nowych konstrukcji systemów sterowania maszyn, zasad sterowania agregatami podczas prac, nabycia umiejętności programowania i sterowania w rolnictwie precyzyjnym, zasad eksploatacji systemów stosowanych do precyzyjnego prowadzenia maszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach