Przetargi.pl
Dobudowa dźwigu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymiana dźwigu wewnętrznego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa dźwigu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymiana dźwigu wewnętrznego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dobudowa dźwigu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wymiana dźwigu wewnętrznego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach