Przetargi.pl
D/39/2022 - Zakup i instalacja łącz światłowodowych dla zadania pn.: Rozbudowa MSK w Opolu, wykonanie dowiązań światłowodowych i zakup urządzeń aktywnych etap IV – światłowody

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  D/39/2022 - Zakup i instalacja łącz światłowodowych dla zadania pn.: Rozbudowa MSK w Opolu, wykonanie dowiązań światłowodowych i zakup urządzeń aktywnych etap IV – światłowody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1, pn.: Zakup i instalacja dowiązania światłowodowego sieci MSK, od węzła sieci MAN przy ul. Ozimskiej 46a, do budynku UO przy ul. Katowickiej 68 (dawna PMWSZ), z jednoczesnym dowiązaniem do Szpitala Wojewódzkiego.Opis przedmiotu zamówienia: w odniesieniu do części nr 1 stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ.Część nr 2, pn.: „Zakup i instalacja dowiązań światłowodowych sieci MSK z Wydziału Sztuki UO do Parku Naukowo-Technologicznego oraz pomiędzy Biblioteką Główną, a Wydziałem Sztuki UO, w tym:a) Zadanie nr 1 – Zakup i instalacja dowiązania światłowodowego sieci MSK do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu,b) Zadanie nr 2 – Zakup i instalacja dowiązania światłowodowego od węzła sieci MSK położonego przy Strzelców Bytomskich 2 (Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego) do budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego położonego przy ul. Wrocławskiej 4 z dowiązaniem do budynku przy ul. Piastowskiej 14.Opis przedmiotu zamówienia: w odniesieniu do części nr 2 stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32562000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach