Przetargi.pl
D/33/2022 Zakup i dostawa wielkoformatowej drukarki 3D oraz urządzenia do automatycznego wygładzania wydruków 3D na potrzeby MCBR UO oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UO

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  D/33/2022 Zakup i dostawa wielkoformatowej drukarki 3D oraz urządzenia do automatycznego wygładzania wydruków 3D na potrzeby MCBR UO oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: w części nr 1: Zakup i dostawa wielkoformatowej drukarki 3D.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.1. do SWZ (część nr 1).1. Przedmiotem zamówienia jest: w części nr 1: Zakup i dostawa urządzenia do automatycznego wygładzania wydruków 3D.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.2. do SWZ (część nr 2).1. Przedmiotem zamówienia jest: w części nr 1: dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UO, w tym:1.1. dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Infrastruktury;1.2. dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Zamówień Publicznych;1.3. dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Samorządu Studenckiego;1.4. dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Studenckiego Centrum Kultury;1.5. dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Marketingu i Public Relations.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.3. do SWZ (część nr 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42962000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach