Przetargi.pl
Część I: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do gry w bule (bulodrom) na części działki ew. nr 9 z obrębu 7-02-04 w parku Sady Żoliborskie, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1803 pn. „Bule na Sadach” Część II: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przystosowania istniejących ścieżek ziemnych na boisko do gry w bule (bulodrom), na części działki ew. nr 63 z obrębu 7-01-11 w parku Żeromskiego, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1796 pn. „Bule na Żoliborzu”

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224438878 , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do gry w bule (bulodrom) na części działki ew. nr 9 z obrębu 7-02-04 w parku Sady Żoliborskie, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1803 pn. „Bule na Sadach” Część II: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przystosowania istniejących ścieżek ziemnych na boisko do gry w bule (bulodrom), na części działki ew. nr 63 z obrębu 7-01-11 w parku Żeromskiego, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1796 pn. „Bule na Żoliborzu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do gry w bule (bulodrom) na części działki ew. nr 9 z obrębu 7-02-04 w parku Sady Żoliborskie, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1803 pn. „Bule na Sadach” Część II: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przystosowania istniejących ścieżek ziemnych na boisko do gry w bule (bulodrom), na części działki ew. nr 63 z obrębu 7-01-11 w parku Żeromskiego, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 1796 pn. „Bule na Żoliborzu” Część I: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie: budowy boiska do gry w bule (bulodrom) o wymiarach max. 10 m x 4 m wraz z tablicą informacyjną z regulaminem gry oraz oznaczeniem, że inwestycja została wykonana w ramach budżetu partycypacyjnego (metalowa rama i nogi). Część II: Projekt musi uwzględniać: przystosowanie istniejących ścieżek ziemnych na boisko do gry w bule (bulodrom) o wymiarach: odcinek NR 1 od ul. Czarnieckiego wzdłuż ul. Krasińskiego (dł. 180 m) odcinek NR 2 od ul. Czarnieckiego w kierunku Fortu Sokolnickiego (dł. 100 m).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach