Przetargi.pl
Budowa wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Muzeum Wojska Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6295271, 72 , fax. 226 295 273
 • Data zamieszczenia: 2022-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wojska Polskiego
  Al. Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6295271, 72, fax. 226 295 273
  REGON: 14086181900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach