Przetargi.pl
Remont ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 2618 37 745 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 2618 37 745, fax. -
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wat.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia strzelnicy oraz odgrodzenie terenu wykorzystywanego komercyjnie od terenu strzelnicy, zlokalizowanych przy ul. Kocjana 70 A w Warszawie ZAKRES: 1) Rozbiórki i roboty przygotowawcze − demontaż istniejącego ogrodzenia i cokołem betonowym; − wywiezienie gruzu z rozbieranego cokołu betonowego na wysypisko lub zagospodarowanie zgodnie z przepisami o odpadach; − wywiezienie i zdanie do magazynu WAT, zlokalizowanego na terenie ogrodzonym złomu stalowego z rozbieranych konstrukcji w tym słupków, przęseł z potwierdzeniem przyjęcia na asygnacie; − wytyczenie projektowanego ogrodzenia zgodnie z granicami działki; − wykonanie oraz wielokrotny montaż i demontaż odcinka ogrodzenia zabezpieczającego teren Strzelnicy w wielkości i na czas rozebranej części ogrodzenia (wykonawca zobowiązany jest na koniec dnia pracy rozgrodzony odcinek zabezpieczać tymczasowym ogrodzeniem); 2) Ogrodzenie od ulicy Kocjana: − wykonanie fundamentu ogrodzenia do poz. – 1m poniżej poziomu terenu wraz cokołem ogrodzenia szer. 25 cm z jednostronnym spadkiem 2% do wewnątrz, wysokość cokołu nad terenem ok. 25cm z betonu towarowego W6 C25/30; − dylatacje cokołu szer. 6mm w rozstawie nie mniej niż co 20mb masą do dylatacji; − słupki stalowe o przekroju 100x100x3mm, wysokości nad terenem nie mniej niż 2,0 m od góry zamknięte dekielkami z blachy stalowej gr. 6 mm (kwadrat 100x100 mm z zaokrąglonymi odpowiednio wierzchołkami) zabetonowane betonem W6 C25/30- na słupkach stalowych rozciągnięta siatka stalowa ogrodzeniowa ocynkowana wys. 180 cm o oczkach wym. 50x50 mm i grubości drutu min. 3mm.; − na każdym słupku przyspawane wysięgniki dla zamontowania zwojów z drutu stalowego ostrzowego ocynkowanego fi 5mm Concertina i średnicy zwoju 45cm, wysięgniki z prętów stalowych o przekroju 30x10mm dł. 50 cm, po 2 wysięgniki na słupek i drutów wsporczych ostrzowych po 2 druty na wysięgnik co 15 cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005; − wykonanie wzmocnienia przęseł przez zastosowanie w co 10-tym słupku oraz w narożach przy zmianie kierunku ogrodzenia odkosów ze słupków ze stali z profilu zamkniętego 60x40x3mm (pod dwa odkosy na słupek). 3) Ogrodzenie od strony lasu i rozdzielające teren komercyjny od strzelnicy. − zakup, dostawa i montaż ogrodzenia betonowego wysokości 2,0 m nad poziomem terenu; długość przęsła 2500 mm. − wysokość przęsła 2000 mm, przęsło z desek betonowych o wym. 1900x500x50; − słupki przęseł żelbetowe wysokości nad terenem 2050mm zagłębione w betonie fundamentowym W6 C25/30 na głębokość 1 m o całkowitej długości 3,0 m.; − na każdym słupku zamontowane wysięgniki dla zamontowania zwojów z drutu stalowego ostrzowego ocynkowanego fi 5mm Concertina i średnicy zwoju 45cm, wysięgniki z prętów stalowych o przekroju 30x10mm dł. 50 cm, po 2 wysięgniki na słupek i drutów wsporczych ostrzowych po 2 druty na wysięgnik co 15 cm. Słupki stalowe, odkosy i wysięgniki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. − zamocowanie zwojów Concertiny na drutach wsporczych. Lokalizacja ogrodzeń. Ogrodzenia zlokalizowane są na granicy działki nr 36 obrębu 6-10-4 Warszawa-Bemowo oraz na tej działce jako oddzielające część komercyjną od terenu strzelnicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach