Przetargi.pl
Budowa ulicy Sztukatorskiej na odcinku od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 15259663000900

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Sztukatorskiej na odcinku od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę ul. Sztukatorskiej wraz z budową sieci wodociągowej DN 100 na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z poniższym podziałem zadań: 1) budowa ulicy Sztukatorskiej na odc. od ul. Zawodowej do ul. Kordiana, 2) budowa sieci wodociągowej w ul. Sztukatorskiej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 w ul. Kordiana do hydrantu za przyłączem wodociągowym do posesji przy ul. Paderewskiego 42 A, na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach