Przetargi.pl
Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach

Gmina Wasilków ogłasza przetarg

 • Adres: 16-010 Wasilków, Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 71-85-400 wewn. 022 , fax. 857 185 700
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wasilków
  Białostocka 7
  16-010 Wasilków, woj. podlaskie
  tel. 085 71-85-400 wewn. 022, fax. 857 185 700
  REGON: 05065918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wasilkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Górnej i Poziomkowej w Jurowcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ulic Górnej i Poziomkowej w Jurowcach, gmina Wasilków, powiat białostocki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach