Przetargi.pl
Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu – etap 2

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu – etap 2
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu etap 2 odcinek od km 0+173,22 do końca ulicy oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi opisanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, - 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach