Przetargi.pl
„Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego”

Gmina Niemcza ogłasza przetarg

 • Adres: 58-230 Niemcza, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8376999, 8376265 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemcza
  ul. Rynek 10
  58-230 Niemcza, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8376999, 8376265, fax. -
  REGON: 89071788100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.niemcza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, w tym z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) i wykonanie sieci wodociągowej, tranzytowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy wraz z budową zbiornika zapasowo-wyrównawczego i przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach