Przetargi.pl
Budowa oświetlenia zewnętrznego w mieście Opolu

MIASTO OPOLE ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, ul. Rynek 1A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO OPOLE
  ul. Rynek 1A
  45-015 Opole, woj. opolskie
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia zewnętrznego w mieście Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Augustyna Kośnego, ulicy Katowickiej i ulicy Orląt Lwowskich w Opolu – etap II. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Gwarków i ulicy Platynowej - etap I (na odcinku od projektowanej szafki oświetleniowej do projektowanej latarni 7/1//PO 194) – Dzielnica VII. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Stanisławowskiej na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Borysławskiej. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Piotrkowskiej na odcinku od istniejącej latarni 6/2//PO 207 do projektowanej latarni 15/2//PO 207. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Łukowej etap I (na odcinku od projektowanej szafki oświetleniowej do projektowanej latarni 13.03/L3/1//SO) – Dzielnica II. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Nad Stawem - II etap (na odcinku od istniejącej latarni S1/2//UM 47 do projektowanej S1/5//UM 47) – Dzielnica XII. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.Wykonanie robót budowlanych i elektroinstalacyjnych związanych z budową oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Opola wraz z systemem sterowania oświetleniem - budowa oświetlenia skweru u zbiegu ulic Kazimierza Pułaskiego, Ludwika Waryńskiego, Luboszyckiej – Dzielnica IX. Szczegółowy zakres w dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach