Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych z oświetleniem, przebudową zatoki autobusowej i budową zjazdu w Skaryszewie

Gmina Skaryszew ogłasza przetarg

 • Adres: 26640 Skaryszew, ul. Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 610 30 89 , fax. 48 610 30 89
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skaryszew
  ul. Słowackiego 6
  26640 Skaryszew, woj. mazowieckie
  tel. 48 610 30 89, fax. 48 610 30 89
  REGON: 67022338500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych z oświetleniem, przebudową zatoki autobusowej i budową zjazdu w Skaryszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa miejsc postojowych z oświetleniem, przebudową zatoki autobusowej i budową zjazdu w Skaryszewie. Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1) Roboty drogowe w zakresie: -budowy miejsc postojowych i dojazdu przeciwpożarowego; -budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 733 wraz z przebudową zatoki autobusowej; 2) Roboty elektryczne w zakresie: -budowy oświetlenia ulicznego miejsc postojowych i dojazdu przeciwpożarowego obejmującego -między innymi wykonanie: 5 latarń stylowych; ułożenie linii kablowej oświetleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia w tym: dokumentacja projektowa branży drogowej, branży elektrycznej, specyfikacje techniczne i stała organizacja ruchu oraz przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach