Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Międzybórz - etap III"

Gmina Międzybórz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-513 Międzybórz, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 627 856 019 , fax. 627 856 019
 • Data zamieszczenia: 2021-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzybórz
  ul. Kolejowa 13
  56-513 Międzybórz, woj. dolnośląskie
  tel. 627 856 019, fax. 627 856 019
  REGON: 25085488900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Międzybórz - etap III"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w Międzyborzu na ulicy Sycowskiej, ul. Zacisze, ul. Jana Pawła II, ul. Tęczowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Polna, ul. Wiśniowa, ul. Ogrodowa, ul. Kasztanowa, ul. Akacjowa, ul. Kwiatowa, ul. Wierzbowa, ul. Graniczna, ul. Lipowa. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę kolektorów sanitarnych grawitacyjnych z odgałęzieniami do granic posesji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach