Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn

Gmina Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17 , fax. 897 512 746
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kętrzyn
  Kościuszki 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, fax. 897 512 746
  REGON: 51074287600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/52/status/0/rodzaj/wzp/zwr/0/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: 1) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Karolewo 9 i na hali sportowej (dawne Gimnazjum Gminne w Karolewie), 11-400 Karolewo, Karolewo 9 dz. nr 28/14, 28/75, 28/88, 28/42 obr. 15 2) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,50 kW na budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, 11-400 Kętrzyn, Biedaszki 11, dz. nr 4-99 3) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,40 kW na budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, 11-400 Kętrzyn, Nakomiady 1. dz. nr 29-126. Zamówienie obejmuje wpięcie instalacji do sieci elektroenergetycznej OSD oraz wykonanie wszystkich uzgodnień z OSD. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Karolewo 9 i na hali sportowej (dawne Gimnazjum Gminne w Karolewie). W skład danej instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne: Moc panelu – min. 340Wp Napięcie mocy maksymalnej panelu – 39V Prąd mocy maksymalnej panelu – 8,7A Sumaryczna długość najdłuższego obwodu – L=50m Zastosowany materiał przewodu – Cu Przyjęta dopuszczalna strata mocy na przewodach – 1% Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach. W skład danej instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne: Moc panelu – min. 250Wp Napięcie mocy maksymalnej panelu – 30,1V Prąd mocy maksymalnej panelu – 8,87A Sumaryczna długość najdłuższego obwodu – L=50m Zastosowany materiał przewodu – Cu Przyjęta dopuszczalna strata mocy na przewodach – 1% Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach. W skład danej instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne: Moc panelu – min. 340Wp Napięcie mocy maksymalnej panelu – 39V Prąd mocy maksymalnej panelu – 8,7A Sumaryczna długość najdłuższego obwodu – L=50m Zastosowany materiał przewodu – Cu Przyjęta dopuszczalna strata mocy na przewodach – 1% Zainstalowane panele muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku i spełniać warunek sprawności (wydajności) modułu nie niższej niż 19%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach