Przetargi.pl
"Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV - roboty wykończeniowe”

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Wysoka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 885 253 659 , fax. 52 397 26 04
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum
  ul. Wysoka 3
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 885 253 659, fax. 52 397 26 04
  REGON: 22011220800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV - roboty wykończeniowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV – roboty wykończeniowe”. Zadanie stanowi kontynuację realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy – Hospicjum Stacjonarne TPH” w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację zadania. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych pełnych, jednoskrzydłowych do pomieszczenia gospodarczego pod schodami ewakuacyjnymi. 2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3) Dostawę i montaż balustrad wewnętrznych, pochwytu wewnętrznego, narożników ochronnych z PCW, poręczy ergonomicznych oraz odbojnic ściennych oraz na drzwiach ze sztywnego PVC i odbojnic ściennych za łóżkami (w zagłówkach łóżek). 4) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonami o wymiarze 60x60 [cm] 5) Wykonanie gładzi za sufitach podwieszonych z płyt g-k , szlifowanie i malowanie. 6) Roboty przygotowawcze i malarskie. 7) Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej z płyty HPL na pełną wysokość pomieszczenia (pomieszczenie P.18). 8) Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych z płytek. 9) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. 10) Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm 11) Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z ościeżnicami oraz drzwi wewnętrznych roletowych. 12) Dostawę i montaż windy osobowej, przystosowanej do transportu łóżek z trzema przystankami wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń eksploatacyjnych. Dane ogólne: Typ dźwigu - dźwig osobowy . Udźwig 1600 kg / 21 osób Prędkość 1 m/s, wysokość podnoszenia 6.21 m. 13) Dostawę i montaż wycieraczek obiektowych wewnętrznych i zewnętrznych. 14) Dostawę i montaż ławek parkowych, stojaka na rowery oraz altany drewnianej. 15) Wykonanie kompletnego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wys. 1.50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokołów; słupki ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL6005, obejmy narożne i przelotowe - ogrodzenie wzdłuż drogi głównej oraz wzdłuż drogi wewnętrznej. Furtka o wym. 100x150 cm z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowana proszkowo w kolorze zielonym. 16) Dostawę i montaż bramy stalowej przesuwnej z wypełnieniem panelami ogrodzeniowym (szerokość 6,20 m w świetle przejazdu)i wraz z kompletną automatyką, w kolorze zielonym. 17) Zmianę funkcji pomieszczeń nr 1.30, 1.31, 1.37, 1.39 , w tym: Wykucie gniazd i bruzd pod nowe nadproża Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19/9 Rozebranie ścianki z silikatu - pod osadzonymi nadprożami Ściany z bloków nie gorszych jak SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zamurowanie otworów drzwiowych. Wykonanie tynków gipsowych na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm. 18) Roboty uzupełniające branży sanitarnej: - zaprawienie bruzd , zamurowanie otworów po przewodach instalacyjnych, - przejścia pożarowe rurociągów instalacyjnych oraz obróbka masą p.poż klap pożarowych (przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. do 32 mm, 50 mm, 75 mm i 110 mm), - sterowanie ogrzewania podłogowego - listwy sterowania podłogowego nie gorsze jak typ Danfoss, bezprzewodowe sterujące siłownikami oraz termostatami pomieszczeniowymi. 19) Dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z panelem zdalnej sygnalizacji pracy. 20) Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych, instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych, 21) Montaż opraw oświetleniowych. 22) Montaż modułów instalacji przyzywowej. 23) Montaż czujników i centrali systemu alarmowego. 24) Montaż czujników systemu SSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach