Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa zewnętrznego ) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa zewnętrznego ) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa zewnętrznego ) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie 1.2 Zakres robót obejmuje m.in: 1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego . Budynek mieszkalny, wielorodzinny, socjalny posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz poddasze nieużytkowe. Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Budynek posiada dwie klatki schodowe, przy wejściach do klatek zaprojektowano wiatrołapy, przy kl. Nr 1 znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych . Na trzech kondygnacjach przewiduje się 26 lokali mieszkalnych . W części podpiwniczonej znajdują się komórki lokatorskie ( po jednej na każde mieszkanie ), oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne . Kondygnacja podziemna - piwnica Parter - 2 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym przystosowane dla osób niepełnosprawnych , - 4 mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym , - 4 mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym , I Piętro - 5 mieszkań jednopokojowych z wydzieloną kuchnią , - 2 mieszkania dwupokojowe z wydzielona kuchnią , - 1 mieszkanie trzypokojowe z wydzieloną kuchnią . II Pietro - 5 mieszkań jednopokojowych z wydzieloną kuchnia , - 2 mieszkania dwupokojowe z wydzieloną kuchnią , - 1 mieszkanie trzypokojowe z wydzieloną kuchnią . 2) Zagospodarowanie terenu, utwardzenie terenu pod ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz parkingi z kostki brukowej . 28 miejsc postojowych ; 27 miejsc o wym. 2,50x5,00 m oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,60x5,00 m. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, stanowiących połączenie projektowanego budynku, parkingu i zjazdu z ul. Przemysłowej . Konstrukcja nawierzchni utwardzona ( nawierzchnia układana sposobem ,, w jodełkę ” ) - kostka betonowa koloru szarego wym. 20x10x8 cm - podsypka cem.-piaskowa - 5 cm - kruszywo łamane 4-31,5 mm – 20 cm - podbudowa z pospółki o frakcji 0-31,5 mm - 20 cm - podłoże rodzime dogęszczone 3) Realizacja niezbędnych urządzeń technicznych ( przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna , instalacja oświetleniowa zewnętrznego - Drenaż opaskowy z rur drenarskich PVC o średnicy 100 mm z otworami 1,2 mm z filtrem z włókna kokosowego. Rury należy łączyć złączkami PVC lub w studniach. - Przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Czyżew . Przyłącze wody do budynku projektuje się z rur wodociągowych wysokociśnieniowych PE 63,PN10. - Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Czyżew . Trasę kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej opracowania . Zmiany kierunku i spadki rurociągów należy wykonać za pomocą studzienek rewizyjnych . - Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Czyżew . Wody opadowe z połaci projektowanego budynku i terenów utwardzonych odprowadzone będą do istniejącego kolektora deszczowego PVC315. Zaprojektowano dwa rozdzielone układy kanalizacji deszczowej : - z dachu budynku odprowadzenie poprzez osadniki na rurach spustowych - z terenów utwardzonych poprzez wpusty i separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem - Projektuje się oświetlenie terenu posesji opraw drogowych LED 35 W montowanych na słupach stalowych ocynkowanych 5 m. Oświetlenie sterowane będzie przy pomocy zegara astronomicznego z tablicy administracyjnej. Projektuje się lokalizację łącznie 12 lamp wzdłuż ciągów pieszych oraz jezdnych a także przy miejscach postojowych praz placu zabaw. 4) Wykonanie placu zabaw wyposażony w piaskownicę, huśtawkę dwa bujaki, dwie ławki i kosz na śmieci . Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna, amortyzująca upadek z przyrządów zabawowych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach