Przetargi.pl
Organizacja wyjazdów zawodoznawczych uczniów i opiekunów - nauczycieli

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-702 Białystok, Knyszyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 65 13 854 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
  Knyszyńska 12
  15-702 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 65 13 854, fax. -
  REGON: 18559000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsg.bialystok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wyjazdów zawodoznawczych uczniów i opiekunów - nauczycieli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu zawodoznawczego uczniów i opiekunów - nauczycieli zgodnie z poniżej określonym opisem przedmiotu zamówienia: a) Część 1 - pięciodniowy wyjazd zawodoznawczy dla uczniów i opiekunów - nauczycieli, połączony ze zwiedzaniem Targów EXPO SWEET w terminie 21.02 – 24.02.2021 w Warszawie - w terminie/- ach, w których targi są udostępnione dla uczniów. Przewidywana liczba uczestników: 19, w tym 15 uczniowie i 4 opiekunów – nauczycieli. Planowany termin wyjazdu: między 01 luty a 30 marzec 2021 r. termin obejmuje udział uczestników w Targach EXPO SWEET w Warszawie, b) Część 2 - pięciodniowy wyjazd zawodoznawczy dla uczniów i opiekunów - nauczycieli, połączony ze zwiedzaniem Targów Polagra Gastro w terminie 04.10 - 06.10.2021 w Poznaniu - w terminie/- ach, w których targi są udostępnione dla uczniów. Przewidywana liczba uczestników: 19, w tym 15 uczniowie i 4 opiekunów – nauczycieli. Planowany termin wyjazdu: między 01 września a 31 październik 2021 r. termin obejmuje udział uczestników w Targach Polagra Gastro 2021 w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach